คำนวณการเผาผลาญพลังงาน

Basal Metabolic Rate (BMR)

ผลลัพท์

กิโลแคลอรี่
BMR (Basal Metabolic Rate)
พลังงานที่จำเป็นพื้นฐานในการมีชีวิต
TDEE (Total Daily Energy Expenditure)
พลังงานที่คุณใช้ในแต่ละวัน