คำนวณค่าไฟฟ้า

จำนวน ยูนิต / ต่อวัน
ค่าไฟฟ้าต่อวัน ( บาท )
จำนวน ยูนิต / ต่อเดือน
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน ( บาท )

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้น ขึ้นกับข้อมูลจริงหลายอย่าง เช่น ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย, ค่า FT, คุณภาพของสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น

สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้า

จงหาค่าไฟฟ้าทีวี 40 นิ้ว 1 เครื่อง ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณ 75 วัตต์ เปิดวันละ 10 ชั่วโมง ?

จำนวนหน่วย(ยูนิต) ใน 1 วัน = ( จำนวนวัตต์ / 1000 ) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน

แทนในสูตรการหา = ( 75/1000 ) x 10 = 0.75 หน่วย/วัน

หากหอพักคิดค่าไฟหน่วยละ 6 บาท ดังนั้น เปิดวันละ 10 ชม. จะจ่ายค่าไฟวันละ 0.75 x 6 = 4.5 บาท/วัน เปิดแบบนี้ไป 1 เดือนจะจ่ายค่าไฟสำหรับทีวี = 30 x 4.5 = 135 บาท/เดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง