ข่าวสารสูตรการคำนวณมาใหม่

คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สูตรคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ที่นี่ ไม่ว่าจะหักค่าบริการ 3% ค่าขนส่ง 1% ค่าโฆษณา 2% หรืออื่นๆ ได้ที่นี่ ถูกต้อง ง่าย สะดวกและรวดเร็ว.

คำนวณค่าไฟฟ้า

ในวันที่อะไรก็แพง การที่เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแต่ละตัวนั้น กินไฟเท่าไร ต้องจ่ายค่าไฟมากน้อยเพียงไร ก็อาจจะเป็นข้อมูลในการเปิดใช้งานเท่าที่จำเป็น ช่วงให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นได้.

การคำนวณต่างๆ

คลิกเพื่อคำนวณหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สูตรคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ที่นี่ ไม่ว่าจะหักค่าบริการ 3% ค่าขนส่ง 1% ค่าโฆษณา 2% หรืออื่นๆ ได้ที่นี่ ถูกต้อง ง่าย สะดวกและรวดเร็ว.

คลิกเพื่อคำนวณค่าไฟฟ้า

คำนวณค่าไฟฟ้า

ในวันที่อะไรก็แพง การที่เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแต่ละตัวนั้น กินไฟเท่าไร ต้องจ่ายค่าไฟมากน้อยเพียงไร ก็อาจจะเป็นข้อมูลในการเปิดใช้งานเท่าที่จำเป็น ช่วงให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นได้.

คลิกเพื่อคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย

คำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย

การคำนวณหาค่า BMI ดัชนีมวลกาย โดยการป้อนข้อมูล ส่วนสูง และ น้ำหนักของคุณ มาดูซิว่าเราผอมไป หรือ้วนไป หรือสมส่วนอยู่แล้ว คลิกไปดูกันเลย.

คำนวณ แปลงค่า ที่ดิน

คำนวณ แปลงค่า ที่ดิน

คำนวณ วิธีหาพื้นที่ ที่ดิน แปลงจากไร่เป็นตารางเมตร หรือแปลงไปเป็นหน่วยต่างๆ.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% In VAT , Ex VAT และการคำนวณเปอร์เซ็นต์.

คำนวณการเผาผลาญพลังงาน BMR

คำนวณการเผาผลาญพลังงาน BMR

หากคุณต้องการจะ ลด หรือ เพิ่ม น้ำหนักคุณควรเริ่มต้นด้วยการคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน Basal Metabolic Rate (BMR).

ค้นหาเที่ยวบินหรือโรงแรม